نظام اقتصادی اسلام

نظام اقتصادی اسلام زمان آزمون تمام شده است!

مسابقه کتابخوانی "نظام اقتصادی اسلام" حرکت دوم از مجموعه مسابقات اقتصاد مقاومتی است که به همت دبرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان به صورت ملی برگزار می گردد. منبع این مسابقه کتاب «نظری بر نظام اقتصادی اسلام» اثر استاد شهید مرتضی مطهری است. این مسابقه در قالب 20 سوال محتوایی و مفهومی طرح گردیده و علاقه مندان تا 15 تیر ماه مهلت دارند با مراجعه به وب سایت ravaghbook.ir به صورت الکترونیکی یا پیامکی در این مسابقه شرکت کنند.
کتاب نظری بر نظام اقتصادی اسلام ، یکی از آثار قلمی متفکر شهید استاد مرتضی مطهری است که‏ پس از شهادت ایشان به چاپ می‏رسد و مشتمل بر یک مقدمه و هشت بخش‏ است . مقدمه خود از دو قسمت تشکیل شده ، مقاله‏ای تحت عنوان " نظری به‏ اقتصاد اسلامی " و بخشی درباره " اقتصاد سالم " . بخش اول این کتاب در تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی است . در بخش‏ دوم درباره " مالکیت از نظر فلسفی " سخن رفته . بخشهای سوم و چهارم را بحث درباره " ارزش " و " ارزش اضافی " تشکیل می‏دهد . در بخش پنجم‏ سرمایه داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام مورد بررسی قرار گرفته‏اند . بخش ششم را " رساله‏ های اقتصادی " تشکیل می‏دهد که مشتمل بر سه رساله‏ است : " مالکیت زمین از نظر اسلام انفال " ، مسأله ارث ، سوسیالیسم . بخش هفتم نوشته‏ هایی است پیرامون " اسلام و اقتصاد " . " یادداشت‏ نظری به نظام اقتصادی اسلام " که خلاصه و کلاسه فشرده‏ای است از مطالب‏ کتاب ، بخش هشتم و آخرین بخش این کتاب را تشکیل می‏دهد . استاد شهید در حاشیه نسخه دستنویس خود ، عناوین و خلاصه ‏هایی از مطالب‏ متن را نگاشته‏ اند .

تاریخ شروع آزمون: 1396/03/01 تاریخ پایان آزمون: 1396/04/15 مدت زمان آزمون: 20 دقیقه