مسابقه کتابخوانی سبک زندگی رضوی

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی رضوی زمان آزمون تمام شده است!

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی از کتاب سبک زندگی از منظر امام رضا(ع) که به همت اداره کل کتابخانه های عمومی مساجد، کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی(ع) تیران و دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان برگزار می شود

تاریخ شروع آزمون: 1395/06/01 تاریخ پایان آزمون: 1395/07/17 مدت زمان آزمون: 40 دقیقه