آزمون کتابخوانی “ره نامه اوقات فراغت”

آزمون کتابخوانی “ره نامه اوقات فراغت” زمان آزمون تمام شده است!

آزمون کتابخوانی “ره نامه اوقات فراغت” به منظور افزایش دانش فراغتی مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد که مدیریت فعالیت های غنی سازی اوقات فراغت را در سطح مساجد برعهده دارند به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان به صورت استانی برگزار می گردد. منبع این...

تاریخ ثبت: 1396/04/21
دریافت پیوست ها
آزمون مطالعاتی «ره نامه اوقات فراغت»

آزمون مطالعاتی «ره نامه اوقات فراغت» زمان آزمون تمام شده است!

مسابقه کتابخوانی “ره نامه اوقات فراغت” به منظور افزایش دانش فراغتی مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد که مدیریت فعالیت های غنی سازی اوقات فراغت را در سطح مساجد برعهده دارند به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان به صورت استانی برگزار می گردد. منبع این...

تاریخ ثبت: 1396/04/21
دریافت پیوست ها
نظام اقتصادی اسلام

نظام اقتصادی اسلام زمان آزمون تمام شده است!

مسابقه کتابخوانی "نظام اقتصادی اسلام" حرکت دوم از مجموعه مسابقات اقتصاد مقاومتی است که به همت دبرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان به صورت ملی برگزار می گردد. منبع این مسابقه کتاب «نظری بر نظام اقتصادی اسلام» اثر استاد شهید مرتضی مطهری است. این مسابقه در قالب 20...

تاریخ ثبت: 1396/02/30
دریافت پیوست ها
مسابقه ملی کتابخوانی «حرکت»

مسابقه ملی کتابخوانی «حرکت» زمان آزمون تمام شده است!

سلسله مسابقات ملی کتابخوانی «حرکت و برکت» به همت کارگروه اقتصاد مقاومتی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان برگزار می شود.

 کارگروه اقتصاد مقاومتی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان تا کنون ۳ جلد از مجموعه کتاب های ۸ جلدی «حرکت و برکت» را  منتشر کرده است، جلد اول...

تاریخ ثبت: 1395/11/06
دریافت پیوست ها
مسابقه کتابخوانی سبک زندگی رضوی

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی رضوی زمان آزمون تمام شده است!

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی از کتاب سبک زندگی از منظر امام رضا(ع) که به همت اداره کل کتابخانه های عمومی مساجد، کانون فرهنگی هنری امام حسن مجتبی(ع) تیران و دبیرخانه کانون های مساجد استان اصفهان برگزار می شود

تاریخ ثبت: 1395/06/13
دریافت پیوست ها